Tag Archives: grafen

Att slitas mellan människa och grafen

Grafen är ett material. Genom tiderna så har det alltid tagit lång tid för material att utvecklas och nå en marknad. På vägen finns det många förhoppningar, och lika många besvikelser. Detta lilla material har stora förväntningar på sina axlar. … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , | Leave a comment

Världen är stor även inom nanoteknik

Grafen är väldigt tunt. Endast ett lager av kolatomer som breder ut sig i ett enda plan. Mer nanomaterial än så kan man knappast få. Och ändå vilar världens förhoppningar på axlarna av det atomtjocka skiktet efter att materialet resulterade … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Ett andetag som aldrig kommer

En del av det mörka Vi fick veta anledningen till de plötsliga smärtorna. “Cancer” – ordet skär sig genom våra sinnen, det går rakt igenom utan att fastna. Vi förmår inte att förstå. Själva ordet är ju förknippat med döden … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , | Leave a comment

Dags att lyfta ?

I februari samlades nära hundra grafenforskare till den första konferensen i regi av grafenflaggskeppet, EUs storsatsning på en miljard euro till grafen. Siktet är att grafen ska gå från forskning till att verkligen bli använt i vår vardag. På konferensen … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , | Leave a comment

80 år och en kolatom

Mildred Dresselhaus kallas ibland drottningen av kol. Hon är över 80 år och har fått Lise Meitnerpriset 2013 för banbrytande upptäckter som visar de grundläggande egenskaperna hos kol. För tio år sedan flyttade jag till ett hus på landet. Det … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , | Leave a comment

Liten och superkänslig

Grafen är litet och magiskt. Ett atomlager tunt och ibland bara en tusendels millimeter brett. Denna ynka flaga är superkänslig för enstaka molekyler och grunden till en mångfald av nya sensorer. En känslig sensor baseras på idén att ha så … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , | Leave a comment