Att slitas mellan människa och grafen

Grafen är ett material. Genom tiderna så har det alltid tagit lång tid för material att utvecklas och nå en marknad. På vägen finns det många förhoppningar, och lika många besvikelser.

Detta lilla material har stora förväntningar på sina axlar. EU har gjort stora planer för hur grafen ska gå till en marknad. Visserligen kommer redan de första enkla produkterna, men det stora genombrottet ligger framför oss.

Utvecklingen av grafen drivs av människor. Människor har ofta förväntningar på varandra. De vardagliga kraven sliter på banden. Och i långt värre fall upplever vi hur människans grymhet mot varandra kan te sig i de mest vidriga former.

Grafen slits mellan att forskarnas vilja att i detalj förstå dess naturvetenskapliga struktur och människans önskan att materialet ska vara en del i vår vardag. Men grafen kämpar och spinner vidare på sin framtid. Det är upp till oss att anpassa vår förståelse till materialet. Liksom vi borde göra med människorna omkring oss.

_J0A6586-15

Advertisements

About mikaelsyvajarvi

Att stanna upp, betrakta och uppleva | www.bildsinne.se
This entry was posted in Uncategorized and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s