Monthly Archives: September 2015

Att slitas mellan människa och grafen

Grafen är ett material. Genom tiderna så har det alltid tagit lång tid för material att utvecklas och nå en marknad. På vägen finns det många förhoppningar, och lika många besvikelser. Detta lilla material har stora förväntningar på sina axlar. … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , | Leave a comment