Imaginenano 2013

Under veckan har forskare, beslutsmakare och innovatörer samlats kring nanoforskning och nanoteknik vid ett av Europas största event som går under namnet Imaginenano 2013 i Bilbao, Spanien. Förra gången samlade Imaginenano 1500 deltagare i sex konferenser. I årets upplaga är det färre som medverkar, nästan 1200 deltagare är anmälda, men eventet är utökat till sju parallella konferenser varav ungefär 250 deltagare intresserar sig för grafen.

_J0A4558_13_web

_J0A4563_13_web

Det märks att det är en blandning av människor som diskuterar grafen för både forskning och industrialisering. En stor del av presentationerna handlar om grundläggande forskning, men det kommer även upp aspekter som tar upp frågeställningar om hur tekniken kan kommersialiseras. Kan det bli mer än en bra vetenskaplig artikel? Går det att upprepa ett resultat i produktion? Bryr sig marknaden om att det finns teknik baserad på grafen eller kommer kisel att fortsätta vara ledande?

_J0A4573_13_web

_J0A4586_13_web

_J0A4615_13_web

Kisel, som är det dagens ledande material för ny elektronik, är en stark aktör. Grafen har svårt att ersätta kisel. Samtidigt är tilltron stor till grafen. Flagskeppet från EU, som ska finansiera forskning med nio miljarder kronor för att studera grafen och liknande tvådimensionella material, börjar sakta röra på sig. Satsningen har ännu inte startat eftersom det fortfarande pågår förhandlingar om de sista detaljerna. I oktober räknar Jari Kinaret, som koordinerar flagskappet från Chalmers, med att det ska dra gång. Flagskeppet ska då sikta på mål som att hitta material och storskalig produktionsteknik, komponentteknologier som baseras på nya material, och integrera nya material med dagens system. Imaginenano är bara ett event som samlar tankarna kring nanomaterial och nanoteknik som det ser ut idag. Redan nästa vår planeras de första konferenserna från flagskeppet om vidareutveckling inom forskning och industrialisering.

_J0A4637_13_web

Advertisements

About mikaelsyvajarvi

Att stanna upp, betrakta och uppleva | www.bildsinne.se
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s