Monthly Archives: April 2013

Imaginenano 2013

Under veckan har forskare, beslutsmakare och innovatörer samlats kring nanoforskning och nanoteknik vid ett av Europas största event som går under namnet Imaginenano 2013 i Bilbao, Spanien. Förra gången samlade Imaginenano 1500 deltagare i sex konferenser. I årets upplaga är det … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

När grafen blev blues

Den sjuåriga sonens skolklass har ett tema: teknik och uppfinningar. Veckans uppgift är att ta med en uppfinning. “Material är framtidens tillämpningar” försöker jag övertyga sonen om. “Ta med en bit kiselkarbid, på den gör vi materialet grafen som kan … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged | 1 Comment

Grafen och kisel

Kisel är det mest använda materialet för elektronik i vår vardag. Det har nu utvecklats industriellt under drygt femtio år. Utvecklingen handlar främst om att ha bra materialkvalitet och jämn kvalitet över stora ytor så att många komponenter kan tillverkas … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Grafen på kiselkarbid

Den vanligaste problematiken när ett material ska framställas är att det finns inget lämpligt underlag. Ett vanligt exempel är galliumnitrid som används för att göra vita lysdioder. Grundstrukturen i en komponent är en tunn film på en tjock skiva. En … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Grafen på metall

En av de viktigaste aspekterna när det gäller material för elektronik är att det finns tillräckligt mycket yta. Då kan man pressa in många små komponenter på samma materialbit, eller materialskiva, så att de kan arbeta tillsammans i någon slags … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Flagor av grafen

Grafen består av kolatomer i ett enda lager. Men det finns olika möjligheter, eller begränsningar, för tillämpningar beroende på hur materialet har framställts. Varje typ av grafen har inte riktigt samma tillämpningar. Förenklat beskrivet så finns det tre varianter: (i) … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Grafen: från blyertspenna till energieffektiv elektronik

Grafen gav nobelpriset i fysik 2010. Materialet består av kolatomer som breder ut sig i ett plan och bildar en två-dimensionell struktur. Nobelprismaterialet har en otrolig bredd av intressanta egenskaper. Det beror på kombinationen av kolatom och två dimensioner. Kolatomen … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment